A educación no mundo a través de 3 infografías

Miniatura típico guardia inglés

 

Nunha visión global da Educación a día de hoxe vemos como mentres en países desenvolvidos existe o que se podería considerar un sobre-exceso tecnolóxico, nos menos favorecidos dáse unha carencia perpetua de profesorado a pesar de que a Educación é unha das chaves para saír da pobreza.

 

Aulas dixitais

Cortesía de Educat AF, este gráfico amósanos o que sería unha aula dixital hoxe en día ou o obxectivo TIC a acadar na aula. En moitos países do noso contorno vanse implantando proxectos de modernización que dotan deste equipamento a polo menos unha aula por centro. Por un lado temos o equipamento destinado ao profesor/a para dar a clase: o seu propio ordenador, canón proxector e pizarra dixital interactiva. Os materiais son libros de texto dixitais ademais doutros recursos elaborados polo profesor/a ou ao seu alcance a través de Internet. Fronte ao educador os alumnos, cada un co seu propio dispositivo BYOD (Bring Your Own Device, literalmente "trae o teu propio dispositivo"), calquera tecnoloxía ao alcance do alumno/a como: tablets, smartphones, notebooks, e-readers, ou portátiles. Este equipamento pode pertencer ao propio alumno/a ou ser proporcionado polo centro. Dentro dos materiais ao seu alcance, a maiores dos libros de texto, terían os libros de texto dixitais e outros recursos TIC. Dependendo do dispositivo empregado, se pode dispoñer dun armario de carga para evitar o cableado na aula. Ademais, as aulas poden dispoñer, ou de non ser así poden incluírse a nivel de centro, escáner ou impresora/fotocopiadora. Este sería un pouco o modelo de aula que se ten como obxectivo tecnolóxico hoxe en día, implantado en maior ou menor medida segundo o país, rexión, ou centro educativo. 

 

Infografía dunha Aula Dixital

 

 

Escaseza mundial de educadores

Fronte ao modelo anterior, a realidade en case todo o mundo é ben distinta, amosando en primeiro lugar unha grande carencia a nivel humano e representada pola escaseza de profesorado. Na seguinte infografía elaborada pola UNESCO, preséntanse datos referidos ao número de profesores por alumno destacando os casos máis graves e relacionándoo co número de nenos sen escolarizar. Destaca o feito de que a media da OCDE (o que se considera máis desexable) sexa 21 alumnos por profesor, cifra que nalgúns países será incluso menor. Esta cifra vai medrando conforme vai aumentando o nivel de pobreza de cada país. Isto pode levarnos a unha dobre conclusión. Primeiro, a masificación nas aulas, tema tan a debate nestes días de crise económica, podemos considerala un síntoma de pobreza extrema e algo que todos os países buscan evitar, entendéndose en todo o mundo que a calidade da educación atópase directamente relacionada co número de profesores por alumno, como resulta evidente. Segundo, pon de fincapé a cuestión de se precisamente dáse esta pobreza educativa por causa da pobreza económica, ou se realmente o feito de non ter unha boa educación é o que impide saír da pobreza económica.

 

Infografía sobre a escaseza mundial de profesores/as

 

 

A educación como camiño para saír da pobreza

¿É a educación un camiño para saír da pobreza? Os datos que nos amosa a USAID, a Axencia dos Estados Unidos para o Desenvolvemento Internacional, din que si. A nivel global un bo sistema educativo proporciona beneficios económicos, sociais e médicos. En países onde podemos considerar que a maioría da poboación vive dentro do limiar da pobreza, a educación básica repercute directamente na esperanza de vida, sobre todo para os nenos. Ademais, só con ter a ensinanza básica vese unha mellora na produtividade e retribución de cada persoa, que se incrementa con cada ano de escolarización a maiores. Xa na idade adulta, destaca o seu efecto na prevención de certas enfermidades e epidemias, o que á súa vez ten tamén beneficios económicos. Á vista dos diferentes datos, vese claramente que educación e pobreza van da man, e que a primeira pode ser a cura da segunda.

 

Infografía sobre a Educación como saída da pobreza

 
Séguenos en Facebook Twitter Slideshare Pinterest RSS

Validado Nivel de Accesibilidade AA XHTML Válido CSS Válido

Drupal
 
Principal
Inicio
Nós
Servizos
Artabria
Aviso legal
 
Social
Contacto
Comunidade
Recursos
Publicacións e contidos
Buscador
eBooks
Revistas

Gabit © 2024, todos os dereitos reservados.


Gabit es e-learning, formación, publicación de cursos moodle, diseño web innovador y community management desde Galicia.