Licenzas

¿Podo publicar un vídeo con Copyright en Youtube se é con fins educativos?

 

Derechos de Copyright en Youtube

 

 

En moitas ocasións aparece en nós a dúbida de se podemos subir un vídeo a Youtube que conteña partes dunha película ou dunha canción, para que formen parte do nosa propia creación, aínda que sexa sen empregar a obra completa, só un fragmento. Un exemplo disto sería a publicación de partes de películas con fins educativos, para usar na aula por parte do profesorado. ¿É isto legal ou podemos atoparnos con denuncias por infracción dos dereitos de Copyright?

Gabit © 2024, todos os dereitos reservados.


Gabit es e-learning, formación, publicación de cursos moodle, diseño web innovador y community management desde Galicia.