Administración de CMS: Drupal e Wordpress

Que facemos?

Construímos a súa idea de web empregando un xestor de contidos (CMS) libre e aberto, personalizada ao seu gusto e ampliando a súa funcionalidade con plugins ou extensións. O resultado será unha web doada de usar, administrada e configurada por profesionais, adecuada para ser usada de xeito doado por calquer usuario final.

Sitios web fáciles de usar e xestionar

Grazas aos CMS, pode publicar facilmente novos artigos ou produtos e xestionar vostede mesmo o seu sitio web, utilizando o poder das ferramentas máis populares de hoxe para crear sitios web.


O desenvolvemento de portais web a través de xestores de contidos como Drupal, Wordpress, Joomla ou Prestashop, facilita a publicación e xestión dos contidos do sitio web por calquera usuario con coñecementos mínimos de informática. Os xestores de contidos (CMS) son ideais para solucións como portais corporativos, intranets, redes sociais, sitios web en varios idiomas e tendas ou comercio electrónico.


Drupal

Drupal é unha plataforma potente e flexible para crear e xestionar portais web complexos. Ideal para portais corporativos, intranets e sitios web multilingües, Drupal ofrece unha ampla gama de módulos que permiten personalizar e ampliar a funcionalidade do seu sitio. A súa capacidade para xestionar grandes volumes de contido e usuarios faino perfecto para solucións a gran escala.


Wordpress

Wordpress é o sistema de xestión de contidos máis popular e fácil de usar, ideal para sitios web corporativos e pequenas tendas en liña grazas a extensións como WooCommerce. A súa interface intuitiva permite a calquera usuario con coñecementos mínimos de informática publicar e xestionar contidos facilmente. Ademais, conta cunha ampla biblioteca de plugins ou extensións que poden engadir características como formularios ou xestión de eventos, así como caché e seguridade.


Prestashop

Prestashop é unha solución completa para crear e xestionar tendas en liña. O seu enfoque no comercio electrónico facilita a configuración de catálogos de produtos, sistemas de pago (como pasarelas bancarias) e envíos. Prestashop é altamente personalizable grazas aos seus módulos e temas, permitindo ás empresas adaptarse ás necesidades específicas e peculiaridades de calquera negocio.


Plugins a medida

Todos os xestores de contidos proporcionan un gran número de extensións ou plugins que permiten ampliar a súa funcionalidade. Como desenvolvedores web, en Gabit tamén podemos proporcionar extensións personalizadas, programadas por nós, para expandir aínda máis as capacidades destas ferramentas. Podemos ir onde outros non poden, asegurando que o seu sitio web teña exactamente as características que necesita, sen compromisos nin limitacións no uso de extensións de terceiros.


Seguridade

A seguridade é unha prioridade no desenvolvemento e xestión de calquera sitio web hoxe en día, debido ao risco de roubo de datos e outros incidentes de ciberseguridade que poden ter consecuencias graves para os propietarios do sitio web, tanto legalmente como en termos de reputación cos seus usuarios. En Gabit, implementamos as mellores prácticas e ferramentas de seguridade para protexer o seu sitio contra ameazas e ataques. Realizamos auditorías de seguridade, implementamos medidas de protección avanzadas e mantemos o seu sitio actualizado para garantir a integridade e confidencialidade da súa información e a dos seus usuarios.


En resumo, en Gabit desenvolvemos portais web utilizando xestores de contidos (CMS) como Drupal, Wordpress e Prestashop, personalizándoos con plugins e módulos de terceiros ou desenvolvidos por nós de xeito personalizado para satisfacer as súas necesidades específicas. Ofrecemos sólidas solucións de seguridade e soporte continuo para asegurar que o seu sitio web sexa eficiente, seguro e fácil de xestionar.